Chiny

Z Wikiliga
l.p. data mecz bilans
1. 15/01/1984 Chiny - Polska 0-1 (0-0-1) 0-1
2. 27/01/1984 Chiny - Polska 0-1 (0-0-2) 0-2